پاداش 10 میلیون تومانی برای عاملان شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها

اول هفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق درباره راهکارهای تاثیرگذار در کاهش مصرف سوخت نیروگاه‌ها، گ...

ادامه مطلب