فناوری و تجارت, مقالات

بریم سفر با بیتکوین

یوتیوبری شروع به سفر با بیتکوین می کند تا ببیند می تواند جان سالم به در ببرد یا خیر…

طی این مقاله همراه ایرسا باشید تا ببینیم بیتکوین، چه میزان کاربری در رفاه مالی افراد ایجاد می کند.

پاکو، یوتیوبر جوان که اصالتاً اهل هند است، توضیح می دهد که چطور سفر خود با بیتکوین را از بنگالور آغاز کرده و از کمک پیشگامان این مسیر بهره مند گشته است؛ پاکو قبل از آشنایی با بیتکوین در مشاغل مختلفی کار می کرد؛ وی به ناگهان تصمیم بزرگی می گیرد که زندگی اش را دچار تحول می کند. او تصمیم گرفت 40 کشور جهان را طی 400 روز با بیتکوین سفر کند. او می گوید: « حس می کنم آفریقا بیش از هرکسی در جهان به بیتکوین نیاز دارد» پاکو همچنین افزود: « تمام ارزها در حال سقوط هستند، تمام کشورها نیز در حال نابودی و سقوط هستند. بیتکوین یک رخداد بزرگ است! یک ضربه ی بزرگ…. این اتفاق می افتد؛ پول را اصلاح کن تا جهان اصلاح شود.

بازگشت به لیست