ایران از شروع مهر ماه ممنوعیت استخراج رمزارزها برای فارم‌های مجاز را لغو خواهد کرد

ایران خود را برای رفع محدودیت های اعمال شده در زمینه استخراج ارزهای دیجیتال که ناشی از کمبود برق در ...

ادامه مطلب